Nærbillede DKPU logo

Fokuseret produktion

Udryd flaskehalse i produktionen og stabiliser virksomheden hele vejen igennem – fra salg til levering.

Hvorfor du skal gennemgå et sparringsforløb for produktionsledere

Der kan være mange gode grunde til hvorfor et en-til-en sparringsforløb er relevant for dig. Det kan være, at din virksomhed har gennemgået en stor vækst, hvor der nu skal tages højde for flere processer end tidligere. Du har måske fornyligt påtaget dig rollen som leder og mangler værktøjer til at lykkedes endnu bedre som leder. Der mangler struktur i virksomheden. Eller måske ønsker du at have et velfungerende familieliv ved siden af dit arbejde. Uanset dine bevæggrunde vil forløbet udvikle dig som menneske og som leder.

Du bliver bedre til at formidle virksomhedens forventninger til medarbejderne. Ved at uddelegere og overlevere opgaver på en hensigtsmæssig måde bliver medarbejderne mere modtagelige og villige til at udføre opgaverne. Samtidig er det vigtigt, at man forstår at vise medarbejderne tillid til, at de klarer opgaverne som forventet. Ved at lade medarbejderne arbejde med det de er gode til, og det der interesserer dem, blomstrer hele virksomheden

Du bliver bedre til at formidle viden på tværs af hele organisationen. Det er med til at gøre andre i stand til også at varetage opgaver de normalt ikke påtager sig, f.eks. ved sygdom eller perioder med ekstraordinære omstændigheder. Samtidig giver det medarbejderne indsigt i hinandens hverdag, og de kan bedre relatere sig til de forskellige arbejdsopgaver der findes i organisationen.

Forløbet giver dig værktøjer til at optimere hverdagen i virksomheden. Værktøjer der foruden din egen hverdag er med til at optimere virksomhedens arbejdsflow og processer. Det skaber en bedre struktur i hele organisationen og giver en mere effektiv produktion.

Ved brug af optimeringsprincipper i din ledelse styrker du den mentale bundlinje for hele virksomheden, og netop den er fundamentet for at hele virksomheden fungerer og i stedet kan fokusere på at styrke den økonomiske bundlinje.

  • Øgning af produktkvaliteten
  • Reducering af produktionstid
  • Kortere ordreflow
  • Effektivisering af administrative opgaver
  • Reducerer risiko for fejl

Lidt om forløbet

Med vores en-til-en sparring får du personlig og faglig rådgivning fra en produktionsleder, der har prøvet alt og har flere årtiers erfaring indenfor ledelse i produktionsvirksomheder, både nationalt og internationalt. I forløbet bliver der sat fokus på opgaven: ledelse i en produktionsvirksomhed.

Som leder i en produktionsvirksomhed vil man gerne have fingeren på pulsen konstant. I takt med at produktionen og virksomheden vokser, bliver processerne flere og mindre overskuelige. På et tidspunkt er det ikke længere muligt for én person at vide og have styr på alt. Heldigvis er der en lang række værktøjer, der kan gøre det lettere at bestride en lederrolle i en travl produktionsvirksomhed.

Sparringsforløbet er en proces der bygger lederen op, og gør ham eller hende til den bedste version af sig selv i sin rolle som leder. I forløbet bliver der arbejdet intensivt med mange forskellige værktøjer, og de bliver direkte implementeret i lederens daglige arbejdsgange. Således at lederen ikke bare tilegner sig relevant viden, men lærer at handle og eksekvere på den viden og derved opnår de ønskede resultater.

Referencer

Syd Elektro ApS

Den bedste oplevelse ved at være en del af projektet?

”Det har været en øjenåbner at få et ekstern syn på virksomheden, en der har kunnet fortælle os hvilken virksomhed vi har, samt hvilke muligheder vi har lige foran os.”

Hvad har været den største udfordring ved at være en del af projektet?

”Tiden til at gennemføre alle de nye tiltag. Det kræver en del af os som ledelse at drive og fastholde de forandringer, vi vil have gennemført.”

- Kenneth Møller, Daglig Leder og Brian Beck Jessen, Daglig Leder ved Syd Elektro ApS 


”Syd Elektro er blevet drevet som en traditionel håndværksvirksomhed gennem årtier.

Produktionen haltede bagefter og driften var meget drevet af kunder med hastesager. Bunken af ordrer var uoverskuelig høj og voksede sig større og større.  

Der blev lavet en handlingsplan med fokus på produktionsflow. Ressourceanvendelsen på virksomhedens niveauer blev tilpasset og sammenkørt. Alle medarbejderne blev hver i sær sat ind i de nye flow- og handlingsmønstre, som blev gennemført som en ny standard. Produktionslokalerne blev åbnet op, ved at der blev væltet vægge, som har gjort plads til den øgede vækst. De nye produktionsflow blev sat i drift. Ejerne ændrede deres fokus til at levere til tiden og forandringsledelse. Tilførsel af nye medarbejdere gav en målbar forøgelse i hele flowet i produktionen. Noget der skabte stor tilfredshed hos virksomhedens kunder.

Med den forandring Syd Elektro har været igennem, er de nu klar til at fortsætte driften og åbne nye forretningsområder."

- Niels Krogsgaard Otten, associeret rådgiver

Jewa Montage

Den bedste oplevelse ved at være en del af projektet?

”En-til-en sparringsforløbet havde analyser, der gav os synlighed på alle problemstillingerne på alle niveauer. Vi har efterfølgende set en stor øget effekt efter produktionsoptimeringerne, og den forståelse vi har opnået igennem projektet.”

Hvad har været den største udfordring ved at være en del af projektet?

”Tiden til indkøring og samkøring af driften i forhold til de opgaver som projektet belyste"

- Brian Faust, Adm. direktør Jewa Montage


”Jewa Montage var i voldsom vækst og havde vokset ledelsen over hovedet, og der var kommet mange nye kunder.

Efter sparringsforløbet har ejeren fået en langt større forståelse for sin virksomhed. Der er en bedre forståelse for kunderne og deres behov, og virksomheden kan nu levere på dens kernekompetencer, og det de er gode til. Projektet har medført store reduceringer i produktionen, så virksomheden nu leverer hurtigere og til tiden. Der er desuden langt færre fejl i produktionen. Fokus i selve produktionen er ændret, og det har skabt en langt større ro, hvor der ikke længere foretages panikhandlinger.

Jewa Montages internationale kunder er meget tilfredse med den udvikling, virksomheden har gennemgået."

- Niels Krogsgaard Otten, associeret rådgiver

SP Industri A/S

Den bedste oplevelse ved at være en del af projektet?

”En der kom ude fra, som ikke var en del af den familieejede virksomhed. Han fik os til at handle på alle de ting, som vi tit har snakket om skulle ændres, men som aldrig tidligere var blevet til noget. Samt produktionsoptimeringerne og den forståelse vi har opnået igennem projektet.”

Hvad har været den største udfordring ved at være en del af projektet?

”Fastholdelse. Det har været svært at bryde med alle de gamle vaner, som vi alle sammen har. Det har været svært at kæmpe med ”de måder tingene plejer at blive gjort på”, og det har været svært at fjerne de friheder, som nogle af medarbejderne har fået. En kamp ledelsen til tider har tabt".

”Tiden til indkøring og samkøring af driften i forhold til de opgaver som projektet belyste"

- Peter Larsen, Adm. direktør SP Industri A/S


”Uafsluttede ordrer belastede flowet i produktionen og rettidig fakturering. Medarbejderne manglede handlekraft fra ledelsens side.

En kort analyse viste hvilke øjeblikkelige tiltag, der kunne øge ordreflowet. Efterfølgende blev en kort handlingsplan, der tog udgangspunkt i analysen sat i værk. I handlingsplanen blev følgende fokusområder udvalgt.

  1. Kommunikation mellem ledelse og medarbejdere
  2. Ledelsen skulle ændre fokus til leveringstid og forandringsledelse
  3. I udvalgte produktionsceller blev LEAN principper gennemført

 Efter forløbet afholdes der ugentlige tavlemøder, der sikrer fastholdelse af ovennævnte punkter. Fejl i produktion er kraftigt reduceret, og det har medført at den planlagte fakturering sker rettidigt."

- Niels Krogsgaard Otten, associeret rådgiver

Hvordan sparringen forløber

Hvert eneste sparringsforløb struktureres individuelt efter hvordan, det bedst passer ind i din virksomhed og din hverdag.

Til en start vil der være en indledende dialog mellem leder og rådgiver. Her vil der bl.a. blive foretaget en parathedsvurdering i forhold til indsatsområdet og den forandring, som lederen og produktionen i virksomheden kommer til at gennemgå.

På baggrund af den indledende dialog fastsætter vi det fremtidige forløb, som passer ind i hverdagen. Der vil dog være krav til overholdelse af tidsplaner og deadlines, da det bl.a. er en del af forløbet at blive bedre til at overholde tidsplaner og levere til tiden

Kontakt os

Niels Krogsgaard Otten

Associeret Seniorrådgiver

Kontakt os

DKPU F.M.B.A.

Nonprofit kompetencehus med en praktisk og uvildig tilgang til udvikling af mindre produktionsvirksomheder.

Mindre konsulentsnak
Mere fokus på det bedste for din virksomed.
Kontakt os
Hold dig opdateret på de bedste muligheder for at udvikle din produktionsvirksomhed.

Tilmeld dig vores emails og få gratis viden om, hvordan du kan opnå det – med eller uden et medlemskab i DKPU.
Tilmeld
info@dkpu.dk
magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram