Nærbillede DKPU logo

Kvalitetsledelsessystem

Har du et ønske om at skabe overblik over dine processer og projekter, og skabe en mere struktureret tilgang til opfølgning på kvaliteten i din organisation?

Når du er færdig med at læse dette, vil du have en bedre forståelse for kvalitetsledelsessystemer, og hvorfor du bør tage en strategisk beslutning om at indføre denne procesorientering til planlægning. 

Hvad er et kvalitetsledelsessystem (KLS)

Et certificeret kvalitetsledelsessystem giver din organisation en konkurrencefordel og forbedrer kundernes tillid, tilfredshed, og loyalitet. Det er med til at give dig kunder med længere livstidsværdi.

Det sikrer dig derudover et stærkt kundefokus, løbende forbedring af processer og reducerer antallet af produktfejl. Du får muligheden for at opnå en større kundetilfredshed, ved at arbejde efter kundens ønsker og specificerede krav.

KLS har til formål at sikre at produkter og services overholder de kvalitetskrav der skal til for at opnå ønskede resultater og mål, igennem kvalitetsstyring.

Standarden er baseret på procesorientering (herunder PDCA), risikobaseret tænkning og de 7 kvalitetsledelsesprincipper:

 1. Kundefokus
 2. Lederskab
 3. Personers engagement
 4. Procesorientering
 5. Forbedring
 6. Videnbaseret beslutningstagning
 7. Styring af relationer

De 7 kvalitetsprincipper

Kundefokus

Sikrer at hele organisationen er fokuseret på kundens behov, fra start til slut.

At alle medarbejdere i organisationen ved hvilken del af deres arbejde, der giver værdi for kunden og hvad der ikke giver værdi.

Lederskab

Der er opbakning til processen fra højeste instans og topledelsen skal sikre at kvalitetsledelsessystem er integreret i alle medarbejderes daglige arbejde.

Personers engagement

Skabelsen af engagement og effektive processer til at vide hvordan man kan påvirke og indvirke kundens produkt, bedst muligt. Herunder hvordan man kan være med til at sikre virksomhedens udvikling.

Procesorientering

Man fokuserer på virksomhedens processer; eksempelvis salgsproces, produktionsproces, indkøbsproces etc.

Der skal prioriteres en risikobaseret tankegang, i alt der gøres. I forhold til nye kunder, produkter, ændringer, alt hvad kan den enkelte proces have af risici og hvilke muligheder findes der.

Alt skal gøres op på denne måde. Er det noget vi skal reagere på eller er det noget vi kan leve med hvis det sker, skal altid gennemtænkes.

Her kan der anvendes PDCA, som bliver forklaret herunder.

Forbedring

Forbedring er et krav. Man skal altid løbende forbedre sine processer og systemer, man når aldrig i mål. Der arbejdes ud fra KPI’er til at holde øje med om mål er nået. Hvis disse mål/KPI’er er opnået, er der forventninger om at man revurderer og hæver målene.

Vidensbaseret beslutningstagen

Alt relevant skal være dokumenteret, sådan der kan tages databaserede beslutninger, ud fra registreringer af eksempelvis omarbejde og hvad der skete. Registreringerne samles sammen og evalueres.

Hvis behovet er for det, kan der optimeres på eksisterende eller udarbejdes nye procedurer, for at mindske omarbejdet. Alle disse data, er registreringer fra virksomhedens hverdag.

Styring af relationer

Der udarbejdes interessant analyser, af eksempelvis kunder, leverandører, medarbejder mm.

Her kigges der på, hvad interessenten har af indflydelse på os. Hvad skal man forholde sig til. Hvad skal der gøres i forhold til de forskellige kundegrupper. Hvad kan myndighederne komme med af indflydelsespunkter.

Det kan eksempelvis også være støj som forstyrrer naboerne, hvilke risici og muligheder finders der herom? Der skal sikres at dette ikke påvirker kunderne og udarbejdes en handlingsplan.

PDCA-cyklussen

Når din virksomhed har taget beslutningen om at anvende et kvalitetsledelsessystem til planlægning og processer, står du nu med en organisation som er i stand til at få forbedret, fastlagt og fuldt op på processer og mål.

Du skal anvende et kvalitetsledelsessystem, sådan din virksomhed kan fastlægge faktorer og processor, som vil skabe et mere dynamisk miljø med færre fejl og afvigelser i forhold til det planlagte.

Her kan der anvendes modellen:

Plan-Do-Check-Act.

 • Plan: Det hele skal planlægges.
 • Do: Gør det man har planlagt.
 • Check: Kontrollér om man gjorde det på den rigtige måde.
 • Act: Hvis man ikke gjorde det, reagerer man og laver løbende forbedringer. Der er forventninger om at man hele tiden skal forbedre sine mål og hele tiden gøre sig bedre og bedre.

Hvorfor skal man anvende et kvalitetsledelsessystem

Med et kvalitetsledelsessystem kan du skabe en fælles måde at håndtere opgaver på i din organisation. Det kan eksempelvis være hvis din organisation har lokation i flere lande, eller der tales flere forskellige sprog internt, som eksternt.

KLS hjælper med at strukturere indsatsen om kvalitet, systemet sparer organisationen, samt kunden tid og penge, omarbejde og uklare processer. Denne proces sikrer også at kunden får den rigtige aftalte kvalitet hver gang.

De 7 kvalitetsprincipper er med til at skabe et grundlag for hele arbejdet med kvalitet.

Kvalitetsledelsessystem og lean

LEAN er et værktøj til at skabe mere værdi for kunden, LEAN sørger for at øge produktivitet og kundetilfredshed. Derfor går kvalitetsledelsessystem og LEAN godt hånd i hånd. Hvis man følger sine ISO standarder og opdaterer løbende, så arbejder man efter LEAN principperne.

Der er mange overlap mellem kvalitet og LEAN. Begge bunder i sund fornuft, man tænker over tingene og fortsat prøver at forbedre sig.

Skal vi hjælpe dig?

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du altid kontakte os ved at skrive eller ringe. Lad os sammen se om vi kan hjælpe hinanden!

Kontakt os

Nina Schytt Larsen

Seniorrådgiver

61 75 79 88
nsl@dkpu.dk
Kontakt os

DKPU F.M.B.A.

Nonprofit kompetencehus med en praktisk og uvildig tilgang til udvikling af mindre produktionsvirksomheder.

Mindre konsulentsnak
Mere fokus på det bedste for din virksomed.
Kontakt os
Hold dig opdateret på de bedste muligheder for at udvikle din produktionsvirksomhed.

Tilmeld dig vores emails og få gratis viden om, hvordan du kan opnå det – med eller uden et medlemskab i DKPU.
Tilmeld
info@dkpu.dk
magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram