Grafisk ikon, ERP - enterprise resource planning - hos DKPU. DKPU vil som uvildig partner hjælpe dig og din virksomhed med at finde den ERP løsning der passer bedst til jer, ud fra jeres behov og budgetter, og den it-modenhed jeres virksomhed og medarbejdere har.

ERP

ERP samler administrative programmer i ét system og giver større overblik og mere effektive arbejdsgange på tværs af organisationen.

Valg af ERP-løsning

Valg af ERP-løsning

Vi hjælper dig med at finde det ERP-setup, der bedst matcher din virksomheds nuværende og fremtidige behov.

Billede af valg af erp system

Hvorfor have hjælp til udvælgelsesprocessen

Når du har en uvildig rådgiver med i udvælgelsesprocessen i forbindelse med en fremtidig ERP løsning, kan du spare mange penge. Det kan være ekstremt dyrt at vælge det forkerte system, både i forhold til store omstruktureringer i arbejdsgangene eller i værste fald at der skal findes et system. Derfor er det vigtigt at finde den løsning der passer til din virksomheds nuværende og fremtidige udfordringer fra starten.

Vores tilgang

Når vi undersøger din virksomheds behov for en ERP-løsning, starter vi altid med en afklarende dialog omkring virksomhedens situation og behov. Efterfølgende laver vi en gennemgribende kortlægning af virksomhedens ordreflow, som bruges til at definere hvilke behov for styring der er i virksomheden.

Viser det sig at der er nogle specielle processer eller andre særlige forhold vi skal være opmærksomme på, laver vi en mere dybdegående analyse af disse områder.

Analysen og alle andre relevante inputs bliver efterfølgende brugt til at lave en kravspecifikation, som ligger til grund for udvælgelsen af en kommende ERP løsning. I kravspecifikationen vil der være fokus på de processer der udfordrer de fleste standardløsninger i ERP-systemer. Herved sikrer vi, at vi finder den optimale løsning for virksomheden.

Efter kravspecifikationen hjælper vi med at indhente og forhandle tilbud på relevante løsninger. De tilbud vi modtager vurderes, inden vi kommer med vores anbefaling til den rette løsning. Når den rette løsning og leverandør er valgt, forhandler vi den endelige aftale på plads med leverandøren.

Når den rette løsning er valgt, fungerer vi som sparringspartner under efterfølgende referencebesøg eller systemdemo. Det gør vi for at sikre at alle dine tvivlsspørgsmål bliver klarlagt på tilfredsstillende vis, så du har ro i maven både med din nye løsning og med leverandøren.

Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Hvad

Når man skal implementere et ERP-system, er det vigtigt at man har styr på de interne opgaver, således at dyre ERP konsulenter ikke kommer forgæves.

Det er vigtigt at der er et godt sammenspil mellem jeres processer og den opsætning der bliver lavet i ERP løsningen.

Vi hjælper med at sikre jer at i er klar til workshops, samtidig med vi udfordrer jeres måde at gøre tingene på. Dermed er sikre på at jeres arbejdsprocesser kommer til at køre så optimalt som muligt.

billede af Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Hvorfor

Når man skal implementere nyt ERP system, er det altid en god idé at have en projektleder, der varetager jeres virksomheds interesser.

Selv om ERP leverandøren har projektledelse med i deres leverance, skal man være opmærksom på, at de varetager leverandørens interesser og ikke nødvendigvis det der er i din (kundens) interesse.

Vi vil gerne sikre at implementeringen af dit nye ERP glider så smertefrit som muligt for dig. Det gør ved varetage dine interesser gennem hele projektet. Med os som projektleder, hjælper vi jer også med at levere de opgaver i bliver bedt om i forbindelse med implementeringen. Herved sikrer i at projektet overholder de opstillede deadlines, så implementeringen ikke trækker ud og der løber ekstra omkostninger på.

Hvis der findes særlige områder i jeres arbejdsgange der skal optimeres for at køre optimalt med den nye løsning, hjælper vi også med det. Vi udfordrer den måde i gør tingene på, men vi udfordrer også leverandøren, så vi finder den mest optimale løsninger for jeres virksomhed ud fra mulige opsætninger. Som udgangspunkt anbefaler vi at finde et system og opsætning der kan klare alle jeres flows og processer i et standard ERP-system, da specialtilretninger er dyre og kræver ekstra vedligehold.

Vores tilgang

Vi kan tage forskellige roller i forbindelse med implementeringsprocessen. Vi kan agere jeres projektleder overfor ERP leverandøren, ligesom vi kan være sparringspartner for jer i alle facetterne i forbindelse med implementering. Her kan vi f.eks. hjælpe jer med at håndtere forandringsprocessen der er i forbindelse med implementeringen af en ny ERP-løsning. Vi kan hjælpe jer med at tilpasse eller justere jeres eksisterende processer, så de fungerer optimalt i den nye løsning. Har i brug for os til at være tovholder på de opgaver i skal levere, leverandørens leverancer eller til styring af økonomien i projektet klarer vi også det.

Tilskudspuljer til ERP

Som en del af vores tilgang undersøger vi markedet for relevante tilskudspuljer. Med støttemidler fra tilskudspuljerne er det ofte muligt for virksomhederne at få medfinansieret store dele af projektet der modtages under forløbet.

Der er forskellige tilskudspuljer som støtter forskellige typer af forløb.

Lige nu er SMV:Digital særligt aktuel. Her er det muligt at søge midler specifikt møntet på uvildig rådgivning i forbindelse med f.eks. et ERP-projekt. Med SMV:Digital er det muligt at søge op til 100.000 kr. over to gange, først til potentialeafklaring og kravspecifikation og igen til implementering af et udvalgt system.

Få man tilkendt støtte igennem SMV:Digital modtager man en tilskudsvoucher, som dækker de omkostninger der er forbindelse med rådgivning. Midlerne kan altså ikke bruges til at betale for software eller hardware.

Vil du vide mere om betingelserne for SMV:Digital eller høre om hvilke andre muligheder der for finansiering, så skriv dig op her. Så kontakter vi hurtigst muligt.

Udfyld nedenstående kontaktformular og få vores hjælp til din ansøgning

Valg af ERP-løsning

Valg af ERP-løsning

Vi hjælper dig med at finde det ERP-setup, der bedst matcher din virksomheds nuværende og fremtidige behov.

Billede af valg af erp system

Hvorfor have hjælp til udvælgelsesprocessen

Når du har en uvildig rådgiver med i udvælgelsesprocessen i forbindelse med en fremtidig ERP løsning, kan du spare mange penge. Det kan være ekstremt dyrt at vælge det forkerte system, både i forhold til store omstruktureringer i arbejdsgangene eller i værste fald at der skal findes et system. Derfor er det vigtigt at finde den løsning der passer til din virksomheds nuværende og fremtidige udfordringer fra starten.

Vores tilgang

Når vi undersøger din virksomheds behov for en ERP-løsning, starter vi altid med en afklarende dialog omkring virksomhedens situation og behov. Efterfølgende laver vi en gennemgribende kortlægning af virksomhedens ordreflow, som bruges til at definere hvilke behov for styring der er i virksomheden.

Viser det sig at der er nogle specielle processer eller andre særlige forhold vi skal være opmærksomme på, laver vi en mere dybdegående analyse af disse områder.

Analysen og alle andre relevante inputs bliver efterfølgende brugt til at lave en kravspecifikation, som ligger til grund for udvælgelsen af en kommende ERP løsning. I kravspecifikationen vil der være fokus på de processer der udfordrer de fleste standardløsninger i ERP-systemer. Herved sikrer vi, at vi finder den optimale løsning for virksomheden.

Efter kravspecifikationen hjælper vi med at indhente og forhandle tilbud på relevante løsninger. De tilbud vi modtager vurderes, inden vi kommer med vores anbefaling til den rette løsning. Når den rette løsning og leverandør er valgt, forhandler vi den endelige aftale på plads med leverandøren.

Når den rette løsning er valgt, fungerer vi som sparringspartner under efterfølgende referencebesøg eller systemdemo. Det gør vi for at sikre at alle dine tvivlsspørgsmål bliver klarlagt på tilfredsstillende vis, så du har ro i maven både med din nye løsning og med leverandøren.

Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Hvad

Når man skal implementere et ERP-system, er det vigtigt at man har styr på de interne opgaver, således at dyre ERP konsulenter ikke kommer forgæves.

Det er vigtigt at der er et godt sammenspil mellem jeres processer og den opsætning der bliver lavet i ERP løsningen.

Vi hjælper med at sikre jer at i er klar til workshops, samtidig med vi udfordrer jeres måde at gøre tingene på. Dermed er sikre på at jeres arbejdsprocesser kommer til at køre så optimalt som muligt.

billede af Projektledelse i forbindelse med implementering af ERP

Hvorfor

Når man skal implementere nyt ERP system, er det altid en god idé at have en projektleder, der varetager jeres virksomheds interesser.

Selv om ERP leverandøren har projektledelse med i deres leverance, skal man være opmærksom på, at de varetager leverandørens interesser og ikke nødvendigvis det der er i din (kundens) interesse.

Vi vil gerne sikre at implementeringen af dit nye ERP glider så smertefrit som muligt for dig. Det gør ved varetage dine interesser gennem hele projektet. Med os som projektleder, hjælper vi jer også med at levere de opgaver i bliver bedt om i forbindelse med implementeringen. Herved sikrer i at projektet overholder de opstillede deadlines, så implementeringen ikke trækker ud og der løber ekstra omkostninger på.

Hvis der findes særlige områder i jeres arbejdsgange der skal optimeres for at køre optimalt med den nye løsning, hjælper vi også med det. Vi udfordrer den måde i gør tingene på, men vi udfordrer også leverandøren, så vi finder den mest optimale løsninger for jeres virksomhed ud fra mulige opsætninger. Som udgangspunkt anbefaler vi at finde et system og opsætning der kan klare alle jeres flows og processer i et standard ERP-system, da specialtilretninger er dyre og kræver ekstra vedligehold.

Vores tilgang

Vi kan tage forskellige roller i forbindelse med implementeringsprocessen. Vi kan agere jeres projektleder overfor ERP leverandøren, ligesom vi kan være sparringspartner for jer i alle facetterne i forbindelse med implementering. Her kan vi f.eks. hjælpe jer med at håndtere forandringsprocessen der er i forbindelse med implementeringen af en ny ERP-løsning. Vi kan hjælpe jer med at tilpasse eller justere jeres eksisterende processer, så de fungerer optimalt i den nye løsning. Har i brug for os til at være tovholder på de opgaver i skal levere, leverandørens leverancer eller til styring af økonomien i projektet klarer vi også det.

Tilskudspuljer til ERP

Som en del af vores tilgang undersøger vi markedet for relevante tilskudspuljer. Med støttemidler fra tilskudspuljerne er det ofte muligt for virksomhederne at få medfinansieret store dele af projektet der modtages under forløbet.

Der er forskellige tilskudspuljer som støtter forskellige typer af forløb.

Lige nu er SMV:Digital særligt aktuel. Her er det muligt at søge midler specifikt møntet på uvildig rådgivning i forbindelse med f.eks. et ERP-projekt. Med SMV:Digital er det muligt at søge op til 100.000 kr. over to gange, først til potentialeafklaring og kravspecifikation og igen til implementering af et udvalgt system.

Få man tilkendt støtte igennem SMV:Digital modtager man en tilskudsvoucher, som dækker de omkostninger der er forbindelse med rådgivning. Midlerne kan altså ikke bruges til at betale for software eller hardware.

Vil du vide mere om betingelserne for SMV:Digital eller høre om hvilke andre muligheder der for finansiering, så skriv dig op her. Så kontakter vi hurtigst muligt.

Udfyld nedenstående kontaktformular og få vores hjælp til din ansøgning

Grafisk diagram over de forskellige administrative processer inden for ERP - Enterprise Resource Planning - hos produktionsvirksomheden.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Tidligere brugte man et regnskabsprogram til at håndtere virksomhedens regnskab og ordrer. Efterhånden som kravene til virksomhedens performance og styring er vokset, er funktionerne i de gamle regnskabsprogrammer blevet mangelfulde. I dag er de blevet erstattet af ERP.

Enterprise Ressource Planning er softwaresystemer der integrerer og administrerer virksomhedens vigtigste processer og giver mulighed for at se og tilføre data i realtid. Normalt udbydes ERP som en samling af forskellige integrerede applikationer, som kan bruges til at samle, håndtere og tyde data fra aktiviteter gennem hele organisationen. ERP sporer virksomhedens ressourcer f.eks. likvider, råmaterialer, produktionskapacitet og varelager, disse gemmes på ganske almindelige databaser. ERP faciliterer også virksomhedens ordrebehandling og lønsystem. Det hele samles i én platform.

ERP-systemets programmer deler automatisk deres data på tværs af virksomhedens afdelinger og skaber derved et flow af informationer gennem virksomheden. Så er man sikker på at dataene er tilgængelige når de skal bruges. Førhen var ERP rettet mod større virksomheder og organisationer. Du kender måske de store systemer som SAP, Axapta og Navision, hvor man havde behov for at have store servere stående i kælderen, for at drifte sit ERP. Disse systemer var dyre og krævede ofte tilretninger for at købe optimalt.

I dag ser man flere og flere mindre virksomheder bruge ERP til administration af deres processer. Nu til dags udvikles der desuden en lang række løsninger, både fra store og små udbydere, som er direkte målrettet de mindre virksomheders behov og som kan skaleres i takt med virksomhedernes vækst. De nye systemer er placeret i skyen og er blevet mere prisvenlige gennem abonnementsordninger, derfor er alt hvad du behøver for at få en velfungerende ERP-løsning et stabilt internet.

Hvorfor bør man
implementere et ERP system

Der er stor forskel på virksomheder og hvilke behov den enkelte virksomhed har brug for bliver tilgodeset i en ERP-løsning. Derfor er det svært at give et helt konkret overblik over udbyttet for den enkelte virksomhed. Trods det er der mange potentielle fordele ved at implementere den rigtige ERP-løsning i virksomheden.

Samling af IT systemer – I stedet for at bruge ressourcer på flere forskellige systemer, med hver deres licens og kundeservice, kan man i stedet samle omkostninger til ét ERP system, så behøver du kontaktflade med én leverandør. Har du mange forskellige systemer, er det ikke usandsynligt at det vil være billigere alene i licenser ved at samle det i et ERP. Når du udelukkende bruger et system, mindsker du tid og omkostninger til træning af brugerne.

Overblik og gennemsigtighed – ERP giver komplet adgang til alle de vigtige processer i virksomheden, ved at gøre data og informationer let tilgængelige for brugerne og ledelsen. Ved at samle data ét sted øger man samarbejdet på tværs af afdelinger, og simplificerer beslutningsprocesser.

Forbedret rapportering og planlægning – Udover det større overblik, giver en ERP-løsning også en bedre indsigt. Organisationen får et samlet rapporteringssystem der giver mulighed for at analysere f.eks. økonomien på tværs af afdelinger.

Moduler og udvidelsesmuligheder – en fordel ved de nye ERP systemer er at de bliver bygget op af moduler og derfor kan du selv vælge hvilke moduler eller udvidelsesmuligheder der opfylder dine behov. Førhen var man ofte nødt til at foretage dyre specialtilretninger, for at systemet fungerede optimalt. I dag er der ofte et standardiseret modul eller udvidelser for alle tænkelige processer.

Større effektivitet – ERP kan reducere den tid medarbejderne bruger på administration og monotome opgaver. Det frigør tid der har en mere direkte effekt på omsætningen. 

Bedre kundeoplevelse – Mange ERP-løsninger inkluderer CRM-systemer der opbevarer alle de vigtige kundedata, så slipper for at holde styr på og dele flere forskellige regneark. I stedet kan i koncentrere jer om mere konkret kundepleje.

Datasikkerhed – En kæmpe fordel ved ERP er datasikkerhed. Det er nemt at indføre og dele data, men samtidig er det muligt at kontrollere hvem der har adgang til hvilke data. ERP systemer hjælper med at opretholde en høj kvalitet af jeres virksomheds data, dataene indføres et sted og bliver delt med hele organisationen, derved undgår fejlindtastninger når data skal flyttes fra en afdeling til en anden. Mange nye ERP-løsninger bruger cloud-løsninger, hvor jeres data er gemt på en ekstern server, disse er ofte mere sikre, da der er ansat specialister til at holde disse servere sikrer for nedbrud og hackere. Man ser at der stilles højere krav til datasikkerhed nu til dags og en ERP-løsning er et godt skridt på vejen.

Bedre samarbejde ERP øger samarbejdet på tværs af virksomheden. Ofte arbejder de forskellige afdelinger afskåret fra hinanden, men med deling af information bliver det lettere at samarbejde med andre afdelinger og den generelle effektivitet i virksomheden øges mens administrationsomkostningerne mindskes.

Standardisering af forretningsprocesser – ERP systemer er udviklet efter ”best practices” og hjælper med at standardisere processer så de kører mere effektivt.

Bedre styring af supply chain – ERP hjælper produktionsvirksomheder med styringen af deres supply chain. Det giver bedre gennemløbstider, hurtige leveringstid og mange andre forbedringer i operationen. Din supply chain bliver mere responsiv og det bliver nemmere at planlægge indkøb og produktionen.

Hvordan finder man
det rigtige ERP system

Der findes mange forskellige ERP systemer der hver har sine fordele og ulemper. For at få mest ud af et ERP system er det vigtigt at systemet passer til virksomhedens størrelse, branche og til de udfordringer og opgaver virksomheden møder i hverdagen. Man skal være klar over hvilke funktioner ERP systemet skal kunne varetage i virksomheden. Findes de ideelle funktioner ikke i standardversionen, kan de ofte tilkøbes eller man kan tilpasse virksomhedens processer, hvilket i mange tilfælde er at foretrække rent økonomisk. Det er ligeledes vigtigt at man undersøger omkostninger ved implementering og vedligeholdelse, og hvor brugervenligt det er i forhold til opdateringer og vedligeholdelse.

Kontakt Os

Kim Jespersen

SENIORRÅDGIVER

Download

Hold dig opdateret!

tilmeld dig vores nyhedsmail

nyhedsmailen udkommer én gang i måneden

eller følg os på LinkedIn