billede af gears og magniflying glass

SMV-Screening

Vi hjælper mindre produktionsvirksomheder med at få et objektivt blik på virksomhedens processer og kommer med konkrete forslag til optimering.

Hvorfor du skal have foretaget en SMV-screening

En SMV-screening giver dig overblik over din produktionsvirksomheds uudnyttede potentiale. Den identificerer de udfordringer og barrierer, der afholder virksomheden fra at kunne performe endnu bedre. Med en SMV-screening får du identificeret de vigtigste indsatsområder for din virksomhed og du får udarbejdet en konkret handlingsplan for optimering og effektivisering. Som en del af screeningen får du 20 timers rådgivning, som kan bruges til at arbejde målrettet med de identificerede områder, eller få en mere dybdegående udredning på de mere komplekse problemstillinger.

billede af gears og magniflying glass

Hvad er en SMV-screening

En SMV-screening er en uvildig og objektiv gennemgang af de vigtigste processer i din virksomhed. Screeningen tager udgangspunkt i produktionen og administrationen, hvor den vurderer hvordan disse arbejdsgange skaber flow igennem hele virksomheden. Screeningen skal afdække hvilke områder eller processer i virksomheden der vil være mest fordelagtige at effektivisere eller optimere. Som afslutning på screeningen er der sat 20 timers rådgivning af til et mere dybdegående arbejde med et til to udvalgte indsatsområder fra screeningen.

HVORDAN SCREENINGEN FORLØBER

En SMV-screening består af 4 overordnede faser.

FØRSTE FASE

I første fase bliver kontaktpersonen eller ledelsen informeret om rammerne for screeningsforløbet og der bliver udleveret et spørgeskema, som skal udfyldes. Spørgeskemaet giver os et overordnet overblik over din virksomhed og hvilke områder eller processer vi bør være særlige opmærksomme på.

ANDEN FASE

På dagen for selve screeningen bliver ledelsen briefet inden produktionen og de administrative processer bliver observeret og inspiceret visuelt. Efterfølgende afholdes der samtaler med udvalgte nøglepersoner fra alle niveauer i organisationshierakiet. Til sidst laves der en opsamling med ledelsen. Samtaler og screeningen tager 3-4 timer.

TREDJE FASE

Trejde fase består i rapportering og præsentation af de indsatsområder vi finder i screeningen. Hertil kommer vi med vores anbefalinger til de områder der vil være mest fordelagtige for din virksomhed at arbejde videre med, og i samarbejde laver vi en konkret handlingsplan.

FJERDE FASE

Sidste fase i screeningen er 20 timers rådgivning som kan bruges til eksekvering på den handlingsplan der bliver udarbejdet tidligere i forløbet.

Samarbejde med Industriens Fond

Vi har indgået et projektsamarbejde med Industriens Fond der skal booste konkurrencekraften i mindre produktionsvirksomheder. Der er mange forskellige måder hvor man kan optimere forretningen. Det kan f.eks. være inden for digitalisering af forretningsområder eller automatisering af processer. Det vil dog være individuelt fra virksomhed til virksomhed hvor det giver mest mening at optimere eller tilføre ny teknologi. Derfor har vi udviklet et nyt produkt som vi kalder for SMV-screening. SMV-screeningerne bliver finansieret af Industriens Fond og derfor kan vi tilbyde dem gratis forudsat at virksomheden er indvilliger i at deltage i en evaluering af forløbet.   

Kontakt Os

Kim Jespersen

SENIORRÅDGIVER

Download

Hvis du er interesseret i en screening, kan du skrive dig op her. Så kontakter vi dig hurtigst muligt

vores
produktblade

– læse og download-

klik på ikonet for yderligere information omkring digitalisering

industri 4.0 dagen
den digitale omstilling
produktblade

Hold dig opdateret!

tilmeld dig vores nyhedsmail

nyhedsmailen udkommer én gang i måneden

eller følg os på LinkedIn