Grafisk ikon, to mennesker med talebobler, henvisning til tilbuddet om at få DKPU til at kigge på kulturens betydning for forandringsparathed, motivation og samarbejde.

Kultur og Mennesker

Skab den rette kultur, der favner forandringsparathed, motivation og samarbejde.

Organisationsscreening

Organisations-
screening

Hvad er en organisationsscreening

Hvad er en organisations-
screening

En organisationsscreening giver jer et overblik over de styrker og udfordringer i jeres virksomhed har i forhold til kommunikation, ledelse og omsætning af strategi. Afslutningsvis får i vores anbefaling, og en prioriteret liste over de 5 vigtigste punkter i bør fokusere på at optimere eller fastholde.

Vaner og kultur styrer omkring 90% af den måde vi agerer på som mennesker. Derfor har det en kæmpe indflydelse på den måde vi løser opgaver individuelt og på den måde vi arbejder sammen med andre. Vores kultur har også en stor indflydelse på hvordan vi kommunikere, både internt i virksomheden og med omverdenen.

billede af mennesker som kommunikere i forskellig arbejdsplads

Hvorfor i bør få foretaget en screening af jeres organisation

Med et prioriteret overblik over jeres optimeringsmuligheder inden for jeres organisation, har i lettere ved at iværksætte tiltag der er bedre til at udnytte jeres nuværende kompetencer, tiltrække og fastholde arbejdskraft og ikke mindst optimere jeres interne og eksterne kommunikation.

 • Overblik over nuværende kompetencer
 • Bedre forståelse for jeres kommunikation
 • Bedre indsigt i jeres virksomhedskultur
 • Prioriteret handlingsplan

Sådan forløber en organisationsscreening

Sådan forløber en organisations-
screening

Vi foretager interviews med 2-3 nøglemedarbejdere. I interviewene spørger vi bl.a. indtil arbejdsopgaverne i organisationen, hvordan og hvornår medarbejderne kommunikerer internt. Derudover snakker vi også pm medarbejdernes kendskab og forståelse for organisationens strategi, værdier, vision og mission. Efterfølgende gennemgår vi organisationens seneste stillingsannoncer, samt de seneste begrundelser for opsigelser og afskedigelser. Efter interview og gennemgang i virksomheden udarbejder vi en rapport med de 5 vigtigste prioritering for jeres virksomhed og vores anbefalinger til videre bearbejdning.

Profiler og Teambuilding

Hvad er Profiler og Teambuilding

Samarbejde og trivsel hænger uløseligt sammen, og det er afgørende for om der kan skabes gode resultater i virksomheden. Hvis ikke der er trivsel og samarbejde kan det ligeledes være svært at integrere nye medarbejdere eller fastholde dem man allerede har.

 

Derfor er der al mulig grund til at sikre sig at virksomheden bærer præg af samarbejde og trivsel. I denne sammenhæng er det interessant at vide, hvilke profiler man allerede har om bord, og hvilke man skal tilføre for at nå i mål med forretningens mål og strategi.

billede af mennesker som kommunikere i forskellig arbejdsplads

Hvorfor i skal have et teambuildingforløb med profilanalyser

Hvorfor i skal have et teambuilding-
forløb med profilanalyser

Gennem profilanalyser af medarbejderne får man et klart overblik over, hvilke styrker og udfordringer man har på holdet. Eksempelvis kan der være en medarbejder, hvis profil slet ikke bliver udnyttet godt nok, dette kan medføre at medarbejderen på sigt, måske, vil se sig om efter et nyt job. Det kan også vise sig at holdet eller gruppen er for homogen, hvor alle besidder de samme egenskaber, mens at der mangler væsentlige kompetencer og egenskaber. Dette medfører ofte at der mangler stabilitet på holdet, eller det halter med udviklingen.

Ofte ser man at de hold der har den største produktivitet, er hold der har en meget bred profilsammensætning. Her arbejder man også ud fra devisen; at forskellighed gør stærk. For at få en større forståelse for de dynamikker der findes på holdet, er man dog nødt til at få kortlagt de forskellige medarbejderes profiltyper.

 • Større selvindsigt
 • Overblik over jeres kompetencer
 • Bedre udvikling af kompetencer
 • Bedre samarbejde
 • Mere stabilitet
 • Mere udvikling

Hvordan et forløb kører

Ved at arbejde med profilanalyser laver vi et teambuildingforløb for jer, der tager udgangspunkt i jeres aktuelle problemstillinger, eksempelvis nye opgaver, nye markeder, ny strategi, generationsskifte eller et ønske om bedre trivsel.

Vi starter et typisk forløb med at lave personprofiler på de medarbejdere eller ledergruppen, der skal indgå i opgaven, strategiforløbet eller forandringen. Forløbet afdækker:

 • Adfærd – typiske og foretrukne handlemønstre
 • Handlekraft, Innovation, Struktur og Sociale kompetencer
 • Mulige løsninger for hvor den enkelte kan skrue op eller ned for adfærd
 • En udviklingsplan for den enkelte, der kan indgå i den aktuelle opgave, generel medarbejderudvikling eller aktiveres i forbindelse med nye opgaver


Efter profileringen af de enkelte medarbejdere sammensætter vi et forløb, der er skræddersyet til jeres aktuelle behov, både på kort eller langt sigt. Igennem forløbet faciliterer vi jeres rejse fra udvikling til implementering, med fokus på mennesker, proces og handleplaner. Sammen skaber de, de ønskede resultater i afdelingen eller i hele virksomheden.

Forandringsledelse og Medejerskab

Forandrings-
ledelse og Medejerskab

Hvad et forløb med Forandringsledelse og Medejerskab

Dette forløb arbejder med at implementere strategi eller forandringer i virksomheden, ved at involvere medarbejderne, så de får en større følelse af medejerskab. Dette er en måde at lede forandring på, hvor medarbejderne udviser et langt større ansvar for virksomhedens resultater og mål, ved at de får en større forståelse for, hvordan deres egne arbejdsindsatser bidrager til en større helhed.

billede af mennesker som kommunikere i forskellig arbejdsplads

Hvilket udbytte får jeres virksomhed med forløbet

Når man involverer medarbejderne, får de forståelse for forretningen, virksomhedens mål og hvilke processer der skal gennemgås for at opnå dem. Hertil kommer den praktiske udførsel opgaver, både hvordan og hvorfor de udføres som de gør. Ved at involvere medarbejderne mere i virksomheden har de bedre forudsætninger for at leve op til f.eks. de spilleregler der findes for kundekontakt, internt samarbejde og overholdelse af aftaler. En sund kultur giver positive og vedvarende resultater på bundlinjen og som en bonus skaber det en højere ejerskabsfølelse hos medarbejderne.

Et forløb resulterer i at virksomhedens værdier bliver langt mere synlige i virksomhedens daglige processer. Samtidigt bliver medarbejderne trænet i at inddrage værdierne i deres arbejde, så de bidrager til at skabe resultater i virksomheden. Resultaterne findes ofte gennem øget trivsel blandt medarbejderne, bedre struktur og orden i virksomheden og en højere kundetilfredshed.

 • Større forståelse for virksomhedens mål og processer
 • Større ansvar hos medarbejdere
 • Bedre internt samarbejde
 • Bedre bundlinje
 • Øget trivsel

Hvordan vi implementerer Forandringsledelse og Medejerskab hos jer

Et forløb strækker sig typisk over tre måneder. I forløbet arbejdes der via workshops, først med virksomhedens ledelse hvor de interne og eksterne aktiviteter bliver afstemt. Næste skridt i forløbet er at implementere indholdet i resten af virksomheden. Her arbejder vi med personprofiler på medarbejderne, ændringer i virksomhedens adfærd og kultur, strukturering og indhold af møder, nedbrydelse af arbejdsprocesser, feedback og til sidst hvordan man kobler MUS-samtaler med virksomhedens økonomiske og strategiske mål.

For at forløbet kan skabe de bedste resultater vil indholdet gennem forløbet være ensartet og strømlignet. Herved får medarbejderne lettere ved at forstå og omsætte den viden og de værktøjer de modtager i forløbet. Dette giver dem langt bedre forudsætninger for at inddrage værdierne i deres hverdag og skabe gode resultater i deres arbejde og for virksomheden.

Resultaterne bør efterfølgende måles gennem trivselsmåling og måling af kundetilfredshed.

Organisationsscreening

Organisations-
screening

Hvad er en organisationsscreening

Hvad er en organisations-
screening

En organisationsscreening giver jer et overblik over de styrker og udfordringer i jeres virksomhed har i forhold til kommunikation, ledelse og omsætning af strategi. Afslutningsvis får i vores anbefaling, og en prioriteret liste over de 5 vigtigste punkter i bør fokusere på at optimere eller fastholde.

Vaner og kultur styrer omkring 90% af den måde vi agerer på som mennesker. Derfor har det en kæmpe indflydelse på den måde vi løser opgaver individuelt og på den måde vi arbejder sammen med andre. Vores kultur har også en stor indflydelse på hvordan vi kommunikere, både internt i virksomheden og med omverdenen.

billede af mennesker som kommunikere i forskellig arbejdsplads

Hvorfor i bør få foretaget en screening af jeres organisation

Med et prioriteret overblik over jeres optimeringsmuligheder inden for jeres organisation, har i lettere ved at iværksætte tiltag der er bedre til at udnytte jeres nuværende kompetencer, tiltrække og fastholde arbejdskraft og ikke mindst optimere jeres interne og eksterne kommunikation.

 • Overblik over nuværende kompetencer
 • Bedre forståelse for jeres kommunikation
 • Bedre indsigt i jeres virksomhedskultur
 • Prioriteret handlingsplan

Sådan forløber en organisationsscreening

Sådan forløber en organisations-
screening

Vi foretager interviews med 2-3 nøglemedarbejdere. I interviewene spørger vi bl.a. indtil arbejdsopgaverne i organisationen, hvordan og hvornår medarbejderne kommunikerer internt. Derudover snakker vi også pm medarbejdernes kendskab og forståelse for organisationens strategi, værdier, vision og mission. Efterfølgende gennemgår vi organisationens seneste stillingsannoncer, samt de seneste begrundelser for opsigelser og afskedigelser. Efter interview og gennemgang i virksomheden udarbejder vi en rapport med de 5 vigtigste prioritering for jeres virksomhed og vores anbefalinger til videre bearbejdning.

Profiler og Teambuilding

Hvad er Profiler og Teambuilding

Samarbejde og trivsel hænger uløseligt sammen, og det er afgørende for om der kan skabes gode resultater i virksomheden. Hvis ikke der er trivsel og samarbejde kan det ligeledes være svært at integrere nye medarbejdere eller fastholde dem man allerede har.

 

Derfor er der al mulig grund til at sikre sig at virksomheden bærer præg af samarbejde og trivsel. I denne sammenhæng er det interessant at vide, hvilke profiler man allerede har om bord, og hvilke man skal tilføre for at nå i mål med forretningens mål og strategi.

billede af mennesker som kommunikere i forskellig arbejdsplads

Hvorfor i skal have et teambuildingforløb med profilanalyser

Hvorfor i skal have et teambuilding-
forløb med profilanalyser

Gennem profilanalyser af medarbejderne får man et klart overblik over, hvilke styrker og udfordringer man har på holdet. Eksempelvis kan der være en medarbejder, hvis profil slet ikke bliver udnyttet godt nok, dette kan medføre at medarbejderen på sigt, måske, vil se sig om efter et nyt job. Det kan også vise sig at holdet eller gruppen er for homogen, hvor alle besidder de samme egenskaber, mens at der mangler væsentlige kompetencer og egenskaber. Dette medfører ofte at der mangler stabilitet på holdet, eller det halter med udviklingen.

Ofte ser man at de hold der har den største produktivitet, er hold der har en meget bred profilsammensætning. Her arbejder man også ud fra devisen; at forskellighed gør stærk. For at få en større forståelse for de dynamikker der findes på holdet, er man dog nødt til at få kortlagt de forskellige medarbejderes profiltyper.

 • Større selvindsigt
 • Overblik over jeres kompetencer
 • Bedre udvikling af kompetencer
 • Bedre samarbejde
 • Mere stabilitet
 • Mere udvikling

Hvordan et forløb kører

Ved at arbejde med profilanalyser laver vi et teambuildingforløb for jer, der tager udgangspunkt i jeres aktuelle problemstillinger, eksempelvis nye opgaver, nye markeder, ny strategi, generationsskifte eller et ønske om bedre trivsel.

Vi starter et typisk forløb med at lave personprofiler på de medarbejdere eller ledergruppen, der skal indgå i opgaven, strategiforløbet eller forandringen. Forløbet afdækker:

 • Adfærd – typiske og foretrukne handlemønstre
 • Handlekraft, Innovation, Struktur og Sociale kompetencer
 • Mulige løsninger for hvor den enkelte kan skrue op eller ned for adfærd
 • En udviklingsplan for den enkelte, der kan indgå i den aktuelle opgave, generel medarbejderudvikling eller aktiveres i forbindelse med nye opgaver


Efter profileringen af de enkelte medarbejdere sammensætter vi et forløb, der er skræddersyet til jeres aktuelle behov, både på kort eller langt sigt. Igennem forløbet faciliterer vi jeres rejse fra udvikling til implementering, med fokus på mennesker, proces og handleplaner. Sammen skaber de, de ønskede resultater i afdelingen eller i hele virksomheden.

Forandringsledelse og Medejerskab

Forandrings-
ledelse og Medejerskab

Hvad et forløb med Forandringsledelse og Medejerskab

Dette forløb arbejder med at implementere strategi eller forandringer i virksomheden, ved at involvere medarbejderne, så de får en større følelse af medejerskab. Dette er en måde at lede forandring på, hvor medarbejderne udviser et langt større ansvar for virksomhedens resultater og mål, ved at de får en større forståelse for, hvordan deres egne arbejdsindsatser bidrager til en større helhed.

billede af mennesker som kommunikere i forskellig arbejdsplads

Hvilket udbytte får jeres virksomhed med forløbet

Når man involverer medarbejderne, får de forståelse for forretningen, virksomhedens mål og hvilke processer der skal gennemgås for at opnå dem. Hertil kommer den praktiske udførsel opgaver, både hvordan og hvorfor de udføres som de gør. Ved at involvere medarbejderne mere i virksomheden har de bedre forudsætninger for at leve op til f.eks. de spilleregler der findes for kundekontakt, internt samarbejde og overholdelse af aftaler. En sund kultur giver positive og vedvarende resultater på bundlinjen og som en bonus skaber det en højere ejerskabsfølelse hos medarbejderne.

Et forløb resulterer i at virksomhedens værdier bliver langt mere synlige i virksomhedens daglige processer. Samtidigt bliver medarbejderne trænet i at inddrage værdierne i deres arbejde, så de bidrager til at skabe resultater i virksomheden. Resultaterne findes ofte gennem øget trivsel blandt medarbejderne, bedre struktur og orden i virksomheden og en højere kundetilfredshed.

 • Større forståelse for virksomhedens mål og processer
 • Større ansvar hos medarbejdere
 • Bedre internt samarbejde
 • Bedre bundlinje
 • Øget trivsel

Hvordan vi implementerer Forandringsledelse og Medejerskab hos jer

Et forløb strækker sig typisk over tre måneder. I forløbet arbejdes der via workshops, først med virksomhedens ledelse hvor de interne og eksterne aktiviteter bliver afstemt. Næste skridt i forløbet er at implementere indholdet i resten af virksomheden. Her arbejder vi med personprofiler på medarbejderne, ændringer i virksomhedens adfærd og kultur, strukturering og indhold af møder, nedbrydelse af arbejdsprocesser, feedback og til sidst hvordan man kobler MUS-samtaler med virksomhedens økonomiske og strategiske mål.

For at forløbet kan skabe de bedste resultater vil indholdet gennem forløbet være ensartet og strømlignet. Herved får medarbejderne lettere ved at forstå og omsætte den viden og de værktøjer de modtager i forløbet. Dette giver dem langt bedre forudsætninger for at inddrage værdierne i deres hverdag og skabe gode resultater i deres arbejde og for virksomheden.

Resultaterne bør efterfølgende måles gennem trivselsmåling og måling af kundetilfredshed.

billede af mennesker som støtter hinanden

kultur og mennesker

Kultur og mennesker stiller skarpt på jeres virksomhedskultur og måden i arbejder sammen på. Mennesker og deres kommunikation er essentielle for at jeres organisation fungerer optimalt. Det er dem der er drivkraften, og deres kompetencer der skaber resultater i jeres virksomhed. Gennem organisationsudvikling arbejder vi med jeres virksomheds interne kompetencer, vaner, samarbejdsmønstre, HR og intern kommunikation. Områder der alle har en markant indflydelse på jeres bundlinje.

HVORFOR MAN BØR OVERVEJE ET FORLØB MED KULTUR OG MENNESKER

Det er velkendt at det er de ansatte der omsætter virksomhedens værdier. Gennem et forløb med Kultur og mennesker lærer i at skabe og implementere en sund arbejdskultur, hvor medarbejderne trives. En god kultur øger effektiviteten og samarbejdet, både i hverdagen og når virksomheden f.eks. står over for et generationsskifte eller forandringer f.eks. ved implementering af ny teknologi eller strategi. Som en bonus giver en god arbejdskultur medarbejderne en større ejerskabsfølelse for virksomheden og en større ansvarsfølelse for deres egne opgaver. Alt sammen er det med til at tiltrække og fastholde de gode kompetencer i virksomheden og skabe grobund for øget vækst.

Med den rette implementering har vi set forbedringer af bundlinjen på helt op til 47%

Et forløb med Kultur og mennesker giver:

 • Overblik over virksomhedens muligheder og udfordringer med bl.a. evne til at skabe struktur, udvise handlekraft, innovation og evne til at skabe et sundt arbejdsklima
 • Styrkelse af teamånd og bedre kendskab til kolleger
 • Kobling af individuelle medarbejdermål til forretningens mål gennem processer så den enkelte medarbejder ved, hvordan de skal arbejde, og mest effektivt bidrager til at nå jeres mål

Et typisk forløb med Kultur og Mennesker afdækker:

 • Adfærd – typiske og foretrukne handlemønstre
 • Handlekraft, Innovation, Struktur og Sociale kompetencer
 • Mulige løsninger for hvor den enkelte kan skrue op eller ned for adfærd
 • En udviklingsplan for den enkelte, der kan indgå i den aktuelle opgave, generel medarbejderudvikling eller aktiveres i forbindelse med nye opgaver

HVORDAN KAN ET FORLØB MED KULTUR OG MENNESKER SE UD

Et forløb med kultur og mennesker kan opdeles i forskellige steps, hvor man kan bruge et eller flere af elementerne. Vi starter altid med en screening af virksomheden, der giver jer et overblik over de største styrker og udfordringer. Derefter kan vi sammensætte et forløb, der er skræddersyet til jeres aktuelle behov. I vores forløb vil vi typisk arbejde med følgende faktorer:

 • Hjælpe ansatte med at forstå forretningen
 • Give medarbejdere finansiel information og mål
 • Udvise stærk ledelse og gennem brug af organisationens kultur og værdier
 • Koble medarbejdernes indsats med kundernes behov
 • Uddanne medarbejderne i organisationens kultur og værdier
 • Forklare og introducere nye metoder, processer og værdier
 • Integrere nye medarbejdere i organisationen
 • Medarbejderne forstår koblingen mellem forretningsmål og aflønningssystem

Kontakt Os

Lone Jakobsgaard

ASSOCIERET SENIORRÅDGIVER

Download

Hold dig opdateret!

tilmeld dig vores nyhedsmail

nyhedsmailen udkommer én gang i måneden

eller følg os på LinkedIn